Odisha Bamboo Development Agency
Odisha Bamboo Development Agency
 
 

ACTIVITIES

List of Nurseries

Sl No

Name of the FDA

C.N in Pub. Sector (in no.)

Name of the Place

Division
2006-07
2007-08
Total
 
1. Angul
1
1
2
Chhendipada
  2. Athamallik
1
1
Takaba
  3. Dhenkanal
1
1
2
Kathagada
  4. Athagarh
1
1
2
Jharan & Athagarh
  5. Cuttack
1
1
 Damdamuni 
1 Angul    Sub.total
4
4
8
 
  1. Baripada
1
1
2
K.C.pur
  2. Karanjia
1
1
Karanjia , Tangabila
  3. Rairangpur
1
1
Hatabadara
  4. Balasore (WL)
1
1
Chandipur , Vellora
  5. Bhadrak (WL)
1
1
2
Korkara
2 Baripada   Sub.total
2
5
7
 
  1.Bolangiri (West)
2
2
Muribahal , Kermeli
  2. Bolangir (East)
1
1
2
Bohikhaman , Chanchadunguri
  3.Kalahandi (S)
1
1
Dakabahali
  4. Kalahandi (N)
1
1
Kutrukhai
  5. Khariar
1
1
2
Deobahal, Khariar Range Campus,DFO Campus,
 
Karangabhata, Beltikri,Kathibadi,
3 Bhawanipatna   Sub.total
2
6
8
  1. Khurda
1
1
Ketakijhar
  2. Nayagarh
1
1
Naukhal
  3. Chilika (WL)
1
1
 Nuapada & Naba
  4. Chandka (WL)
1
1
Chandaka, Bhubaneswar
  5. Puri (WL)
1
1
Phulapatana (Puri)  Panasapada( Bramhagiri),
4 Bhubaneswar Sub.total
0
5
5
 Panichhatra(Astaranga), Chitreswari(Konark)
  1.Keonjhar
1
1
Tandijoda
  2.Bonai
1
1
Brahmani ( Bonai Range )
  3.Rourkela
1
1
San Dalla Kudar ( Kuanrmunda Range )
  4.Deogarh
1
1
Pradhanpat ( Deogarh Range )
Kaunsibahal ( Barkote Range )
  5.Sundergarh
1
1
Bhojpur ( Sundergarh Range) & Ujiawalpur
5 Rourkela  Sub.total
0
5
5
 
  1.Nowrangpur
2
2
Beheda, Patsamunda
  2.Jeypore
2
2
Ramgiri, Porli , Baipariguda & Mathapada
  3. Malkangiri
1
1
Simagudi
  4.Rayagada
2
2
Bada Hansa, Hatikhamba, Khamariguda, Chatikana
  5. Koraput
1
1
Panchada
6 Koraput  Sub.total
0
8
8
 
  1.Berhampur
1
1
Digapahandi ,  Badaghati
  2.Parlakhemundi
1
1
Parsurampur
  3.Balliguda
1
1
Balliguda
  4. Boudh
1
1
Biranarsinghpur
  5.Phulbani
1
1
Phiringia , Phulbani, Kendugudari
  6.Ghusor ( North)
1
1
2
Lalsingh & Salapalli
  7.Ghusor ( South )
1
1
2
 Karanjei
7 Berhampur  Sub.total
2
7
9
 
  1.Sambalpur (N)
1
1
Naxapalli, Badamal
  2.Sambalpur (S)
1
1
Dengsarigi, Tumbesingha
  3. Rirakhol
1
1
Charmal, Durdura
  4.Bargarh
2
2
Pipalmunda
  5. Bamra (WL)
1
1
Charchuan
  6. Hirakud (WL)
1
1
Dhodrokusam ( O ) point
8 Sambalpur  Sub.total
0
7
7
 
  1.Silvi.,Bhubaneswar
1
1
Ghatikia
  2.Silvi., Rayagada
2
2
Talguma & Jaring Research station
9 Cuttack Devp.Sub.total
0
3
3
 
 Grand Total
10
50
60